Castellá
Anglés
Si ens visites per primera vegada, clica aquí
 Servei d'ajuda  urgent
Signes suïcides Abans del suïcidi Pla de Prevenció desprès del suïcidi
Mites i Claus Tinc / Té risc Informacions i links Passes a seguir

 


Tinc risc d'autodestruir-me?

Si una persona pensa en el suïcidi, pot ser que es trobi en una situació de crisi (malaltia, pèrdua afectiva, esdeveniment vital estressant, etc.), o bé que tingui un estat d'ànim deprimit o pot ser que estigui angoixada.

A continuació s'ofereixen uns qüestionaris orientatius sobre la intensitat de l'impuls per autolesionar-se o per posar en risc la seva vida.

Només tenen valor com a exploració, per descomptat no tenen cap valor diagnòstic. La seva utilitat és facilitar la consulta amb un professional sanitari o de salut mental.


Test 1 : Has pensat alguna vegada en deixar de viure?

Test 2 : Per qué no em suïcido?
Abans del suïcidi