Castellá
Anglés
Si ens visites per primera vegada, clica aquí
 Servei d'ajuda  urgent
Signes suïcides Abans del suïcidi Pla de Prevenció desprès del suïcidi
Mites i Claus Tinc / Té risc Informacions i links Passes a seguir


Mites i prejudicis sobre el suïcidi

     
fals La persona que diu que se suïcidar�, �s la que no lo fa.
 
verdader De cada 10 persones que se suïciden, 8 havien avisat clarament de les seves intencions a les persones que l'envolten.
     
     
fals El suïcidi és sempre imprevist.
 
verdader Les persones que se suïciden, donen pistes abans de fer-ho i avisen de les seves intencions.
 
     
fals La gent que se suïcida està completament decidida a morir.
 
verdader La majoria de les persones que se suïciden dubten sobre si viure o morir. A vegades "juguen" amb la mort per canviar la seva vida, buscant l' ajuda dels dem�s.
     
     
fals Una persona que es vol suïcidar, es voldrà suïcidar sempre.
 
verdader Les persones que es volen suïcidar, són suïcides durant un cert període de temps, encara que a vegades es pot repetir l'impuls.
 
     
fals Una milloria despr�s d'una crisi suïcida vol dir que el risc de suïcidi s'ha acabat.
 
verdader Sovint els suïcidis es consumen durant els 3 mesos seg�ents al període de milloria, quan l'individu té l'energia suficient per portar a terme els seus pensaments.
     
     
fals Els suïcidis són m´és freqüents en les persones riques o ben al contrari és quasi exclusiu de persones pobres.
 
verdader suïcidi està representat proporcionalment entre tot els nivells socials.
 
     
fals "El suïcidi ve de família."
 
verdader El suïcidi no només és genètic, sinó que també està influenciat per factors individuals i ambientals.
     
     
fals Tots els individus suïcides estan mentalment malalts.
 
verdader Encara que el suïcida és extremadament desgraciat, no ha de ser necessàriamment un desequilibrat mental.
 
     
Signes suïcides